Kirkjufell, poloostrov Snæfellsnes
Berserkjahraun, poloostrov Snaefellsnes
Kirkjufell, poloostrov Snæfellsnes
Vík
Stóra-Graenafjall, islandská vysočina
Litla-Graenafjall, islandská vysočina
Stórasúla, islandská vysočina
údolí jezera Álftavatn
Brattháls, islandská vysočina
Brennisteinsalda, Duhové hory
Jökulsárlón
Hverir
Geldingafjall, východní fjordy
Grenmór, východní fjordy
Svartfell, východní fjordy